Rakve pro domácí mazlíčky
Rakve a urny pro důstojný pohřeb
psů, koček a jiných domácích mazlíčků
Rakve pro zvířata
"Každý, kdo je vaším přítelem a věrným kamarádem, má právo na důstojné rozloučení, je jedno jestli je to člověk a nebo zvíře." J.C. Cromwell

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno přes internetovou objednávku. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, nebo rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte písemně, telefonicky nebo na e-mail info@memories.cz

Vaše reklamace bude co nejdříve projednána. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána.

MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Reklamaci vady výrobku kupující uplatňujte u firmy provozovatele internetového obchodu. Vždy přiložte kopii dokladu o prodeji a přesný popis závady. Reklamované zboží nezasílejte dobírkou.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svého internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PENĚZ
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme daňový dobropis, po jeho podepsání a vrácení zpět na adresu provozovatele, převedeme částku na bankovní účet zákazníka. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

  • Zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje.
  • Odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení.
  • Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které chcete vrátit.

ZÁRUKA BEZPEČNOSTI
Žádáme od Vás pouze informace, které jsou nezbytně nutné pro zaslání zboží a ověření objednávky, popřípadě k vystavení daňového dokladu. Tyto informace neposkytujeme dalším subjektům a považujeme je za přísně důvěrné.

OBECNÁ USTANOVENÍ
Reklamační řád je sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

POSTUP A MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci zpět. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

POSTUP REKLAMACE U DOPRAVNÍCH SLUŽEB
Zboží je k vám doručováno prostřednictvím dopravců nebo České pošty. Pokud se stane, že k vám zásilka přijde poškozená, postupujte prosím následovně:

  • Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem nebo přímo na České poště.
  • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem nebo Českou poštou protokol o poškození zásilky.
  • Nenechte se dopravcem nebo Českou poštou přesvědčovat, že zásilka není dobře zabalená.

V případě problému s dopravní službou, pište na adresu info@memories.cz. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup.

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.
Rakve k důstojnému pohřbívání domácích mazlíčků firmy Memories jsou přihlášeny k ochraně průmyslovým vzorem pod číslem zápisu 33719.

© 2005-2020 Memories.cz